Essenz Pilates | Bel: 06 836 336 26

Studiovoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die door studio Essenz Pilates aangeboden worden.De leiding van Essenz Pilates heeft het recht te allen tijde de Algemene Voorwaarden, vakanties, tarieven, lestijden, lesdagen en huisregels aan te passen.

Studio regels

 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de studio. De studio is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen.
 • U wordt verzocht de schoenen uit te doen bij de ingang en de studio op sokken te betreden. In verband met veiligheid en het openhouden van vluchtwegen graag deze in het kastje plaatsen of net ervoor.
 • Als u voor een les op de apparaten komt, wordt u verzocht geschikte kleding te dragen, zonder ritsjes of knopen, om beschadiging van het leer te voorkomen. Voor uw eigen veiligheid, dient u specifieke pilates sokken te dragen met anti-slip voor een betere grip.
 • U kunt uw jas en tas in de kleedruimte laten.
 • U wordt verzocht om op tijd te komen voor de les. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u te laat bent en dan bent u nog steeds van harte welkom om deel te nemen: Hangt u dan stilletjes uw jas op en neem plaats op een vrije mat. Het te laat komen wordt over het algemeen als storend ervaren.
 • Bij fysieke klachten of u bent zwanger, raadpleeg dan eerst uw arts voor een advies of u uw pilates lessen kunt voortzetten. Deelname aan alle activiteiten is geheel op eigen risico.
 • U dient de pilates docent op de hoogte te brengen van uw gezondheidstoestand, eventuele klachten en/of blessures. Ook is het verstandig om mogelijke blessures/ operaties die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, door te geven aan de docent.
 • Let op: U heeft een vaste plek in het rooster gereserveerd. Eventuele afmeldingen dienen 12 uur van tevoren worden gemeld in het systeem. Bij een te late annulering wordt de les door het systeem volledig in rekening gebracht. Indien er sprake is van overmacht (zoals ziekte of een ongeval), neem dan even direct contact op zodat we de verloren credit kunnen terugzetten.


Aanmelden,
abonnement, opzeggen en uitschrijven

 • Als nieuwe client meldt u zich eenmalig aan via Trainin en maakt u een eigen account aan volgens de instructie die ter beschikking wordt gesteld. U dient hier uw persoonlijke gegevens door te geven t.b.v. communicatie en facturatie. Deze gegevens worden uiteraard alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden. Indien u wenst kunt u uw persoonlijke achtergrond /informatie verstrekken zoals dagelijkse activiteiten en lichamelijke conditie. Dit helpt de docent de les af te stemmen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en zijn niet in te zien door anderen.
 • De Algemene Voorwaarden worden door u geaccepteerd op het moment dat u een account heeft aangemaakt bij
 • In Trainin webshop kunt u kiezen welk abonnement bij u past. U reserveert een vaste plek in het rooster. Het abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • U wordt verzocht uw abonnement binnen 14 dagen na datum factuur te betalen. Bij het niet tijdig betalen, ontvangt u een herinnering. U krijgt dan nog 2 weken om het verschuldigde bedrag te voldoen. Als de betalingsverplichting daarna nog niet in orde is gemaakt, neemt de leiding contact met u op voor uitleg. Zonder betalingsplan heeft de leiding van Essenz Pilates het recht om uw abonnement te beëindigen als de betaling dan nog niet in orde is.
 • Een abonnement is inclusief de studio sluiting tijdens vakanties en loopt door tijdens uw eigen afwezigheid waarvoor u ‘credits’ in het systeem krijgt. Zodra u zich tijdig afmeldt voor een les, is de credit geldig tot het einde van uw abonnement. Credits kunnen niet meegenomen worden naar een volgende contractperiode.
 • Op Nationale Feestdagen is de studio gesloten. Hiervoor ontvangt u een credit om uw les in te halen.
 • Bij een te late afmelding als gevolg van ziekte/ overmacht, dan kunt u een verzoek indienen om alsnog een credit te ontvangen. Deze credit is 4 weken geldig.
 • Het abonnement geldt voor onbepaalde tijd en wordt dus stilzwijgend verlengd. Wanneer u besluit uw abonnement op te zeggen, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk maar uiterlijk 4 weken voor het aflopen van het kwartaal schriftelijk of via de Trainin app te doen. Uw account wordt dan uit het systeem verwijderd (let op; uw credits vervallen zodra uw abonnement stopt). U ontvangt een schriftelijke bevestiging per email van uw opzegging.
 • Indien minder dan 4 kalenderweken voor het verstrijken van de abonnementsperiode wordt opgezegd, wordt de contributie van de daaropvolgende 4 kalenderweken in rekening gebracht.

 Verhindering, inhalen, pauzeren, restitutie

 • U dient bij verhindering minimaal dit 12 uur van tevoren te melden in het systeem. U ontvangt dan een credit die u kunt inzetten voor een inhaal les. Zodra u zich heeft afgemeld, kunnen anderen deze vrijgekomen plek boeken als inhaalles. Indien u zich korter dan 12 uur van tevoren afmeldt, vervalt de credit. In geval van plotselinge ziekte of overmacht, neem dan vóór aanvang van de les,  contact op via email of whatsapp om uw credit aan te vragen. Meldingen achteraf worden niet in behandeling genomen.
 • Ongebruikte credits vervallen na het einde van uw contract periode. U kunt uw contractperiode zien in Trainin onder “producten”.
 • Als u langdurig met vakantie gaat (meer dan 4 weken), buiten de studio sluiting, dan kan het abonnement worden gepauzeerd. Dit dient u tijdig, minimaal 2 weken van tevoren, aan te melden bij de leiding.
 • In uitzonderlijke gevallen zoals zwangerschap, ongevallen of langdurige ziekte of blessure, kan het abonnement met directe ingang gepauzeerd worden. Neem hiervoor direct contact op met de leiding via email of telefoon. Let op; bij een gepauzeerd abonnement van meer dan 4 weken, kan de studio niet garanderen dat u uw vaste plek kunt behouden. We doen uiteraard ons best.
 • Een gepauzeerd abonnement kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens de pauzering vervallen de rechten op het deelnemen van de lessen.Als u het weer wilt beginnen, kunt u contact opnemen met de studio.
 • Gedurende de pauzering wordt er niet geïncasseerd. Als de deelnemer weer hersteld is, of de lessen weer hervat na de afgesproken pauzering, vangt de facturatie automatisch weer aan. 
 • Als u 8 weken inactief bent, d.w.z. gedurende 8 aaneengesloten weken geen lessen meer volgt, zonder dat u uw abonnement heeft gepauzeerd, behoudt de leiding het recht om het lidmaatschap te beëindigen, tenzij anders is afgesproken. Uw account wordt eerst op inactief gezet en na 8 weken uit het systeem verwijderd.
 • Als er, om wat voor reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen, dan vindt er geen restitutie van lesgeld

Artikel 4. Vakanties & feestdagen

 • De studio is gesloten op feestdagen en gedurende schoolvakanties van Zuid-Nederland. De vakanties worden elk kalenderjaar van tevoren aangekondigd op de website en op het rooster in
 • Tijdens studio sluitingen en vakanties van de leden loopt het abonnement door. Studio sluiting is verrekend in de contributie.
 • De studio is gesloten op nationale feestdagen: Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren. U ontvangt automatisch een credit als uw les op een van deze dagen valt.
 • Kijk op de website van de exacte data van vakanties en feestdagen.