06 83 69 79 85 info@essenzpilates.nl

Studiovoorwaarden

 Blessures of pijnklachten

Bij blessures of pijnklachten altijd eerst een arts of fysiotherapeut raadplegen. Geef uw eventuele klachten door aan uw docenten geef dit aan op uw inschrijfformulier. Het trainen is geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Neem geen waardevolle spullen mee naar de studio. De studio is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en verlies of diefstal van eigendommen.

Afmelden lessen

Als u niet in de gelegenheid bent om een les te volgen dient u dit vooraf door te geven via mail, app, sms.

Inhalen lessen

Wanneer u de les wilt inhalen hoeft u dit niet vooraf te melden. Kijk op het rooster naar een les van uw niveau en kom naar de studio. Het gebeurt zelden dat er geen plaats is. U kunt een gemiste les binnen vier weken inhalen. Wanneer u stopt met de lessen, kunnen de gemiste lessen niet meer worden ingehaald!

Betaling van de lessen

Aan het begin van ieder (kalender)kwartaal wordt de factuur van uw kwartaal- of jaarkaart via de e-mail verstuurd. Betaling binnen 14 dagen. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting wordt een incassobureau ingeschakeld. Betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.

Opzeggen van de lessen

Uw inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.  Wanneer u besluit te stoppen met uw lessen, dient u ons hiervan uiterlijk twee weken voor het begin van het nieuwe kwartaal schriftelijk op de hoogte te stellen.    Eenmaal verzonden facturen dienen betaald te worden.

Wijzigingen voorbehouden

 

Share This